Ønsker å oppgradere kulturhus og museum

Kulturhussjef Inge Lauritzen informerte kommunestyret om at han ønsker å pusse opp for minst 8,2 millioner.

Kulturhussjef Inge Lauritzen redegjorde for sine planer for kulturhuset og Oppdalsmuseet for kommunestyret, Venstres Gerd-Mette Drabløs stilte opp som peker.  Foto: Tore Aasheim

Kultur

Kulturhussjef Inge Lauritzen ønsker å pusse opp og oppgradere kulturhuset og Oppdalsmuseet for minst 8,2 millioner.

Lauritzen la fram følgende regnestykke for de folkevalgte:

Garderobeløsning og toalett ved kinoinngang, kr 500.000,-

Endre inngangsparitet ved å flytte vegg, kr 500.000,-

Ansiktsløft for kafeutsalg og sitteplasser, kr 800.000,-

Lærerrom for kulturskolen, kr 1,1 millioner.

Nytt arbeidsrom for billedfag, kr 1,1 millioner.

Nye øvingsarealer for teaterfag, pris ikke oppgitt.

Nye øvingsarealer for grunnopplæring, pris ikke oppgitt.

Administrasjonsbygg ved Oppdalsmuseet, kr 4,2 millioner.

Kulturhussjefen la fram bilder og informasjon som viste at deler av brukerområdene på kulturhuset begynner å bli svært slitte.

I tillegg er det behov for arbeidsrom for både lærere i kulturskolen og elevene i billedfag, samt at Lauritzen ønsker seg øvingsarealer for grunnopplæring og teaterfag.

Ved Oppdalsmuseet er det behov for et skikkelig administrasjonsbygg som kan ivareta flere funksjoner, alt fra kontorer og arkiv til toalett for besøkende.

Kulturhussjefen ser for seg følgende finansiering:

Kulturrådets avsetning «Rom for kunst», kr 600.000,-

Sør-Trøndelag Fylkeskommune «Tilskudd til kulturbygg», kr 1.300.000,-

Oppdal kommune, kr. 1.600.000,-

Oppdal Kulturhus, kr 500.000,-

Dette gir en totalsum på fire millioner.

Når det gjelder finansieringen av et mulig administrasjonsbygg på Oppdalsmuseet ser Lauritzen for seg å skaffe pengene via følgende kanaler:

Sør-Trøndelag Fylkeskommune «Tilskudd til kulturbygg», kr 1.400.000,-

Oppdal kommune, kr 1.400.000,-

Private bidrag, kr 1.400.000,-

Dette gir en totalsum på 4,2 millioner.