Boligen i Høgmovegen er akkurat solgt – dette ble prisen