Rennebu: Kjøperen la 2.950.000 kroner på bordet for å kapre denne leiligheten