Ola Setroms veg 37A har skiftet eier. Her er prisen.