Få fritidsboliger er solgt for mer enn denne i Rennebu kommune siste året