Boligen stormer inn på topplisten i Oppdal kommune siste måneden