Kollektveien 2 har fått nye eiere. Dette kostet fritidseiendommen.